TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Xây dựng xã hội học tập | Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Sáu 2018
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 Ước mơ từ Làng 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Xây dựng xã hội học tập 06.2018
Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
03.2017

Xem hình
Những năm qua, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo huyện hằng năm tổ chức nhiều hoạt động như: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, đôn đốc hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và công tác xóa mù chữ, đánh giá, công nhận cộng đồng học tập.

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng; các buổi tập huấn chuyên đề, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, truyền thông về “xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, tổ dân phố khuyến học”; các đợt bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học;... Qua đó, mỗi người tự ý thức được nhiệm vụ học tập suốt đời, nâng cao dân trí, trình độ chuyên môn; thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục, huy động các nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục và đào tạo với các tổ chức đoàn thể; mở các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao công nghệ chăn nuôi; trồng trọt cho lao động nông thôn; các lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức, lao động. Từ năm 2007 đến năm 2016, chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, luôn duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Mạng lưới trường lớp được mở rộng tới các địa bàn khó khăn, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập. Tính đến 31/12/2016 toàn huyện có 65 trường ở các cấp học với trên 10,56 nghìn học sinh; có 01 trường phổ thông dân tộc nội trú, 34 trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở, 06 trường đạt chuẩn quốc gia; hệ thống giáo dục và đào tạo huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập trên địa bàn.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, vừa thực hiện liên kết đào tạo nghề. Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch mở lớp học theo nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn theo chuyên đề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp phổ biến giáo dục pháp luật, chương trình khuyến nông, trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tư vấn khuyến học, khuyến tài, vận động mở lớp xóa mù chữ, giáo dục thanh thiếu niên về phòng, chống tệ nạn xã hội. Hiện 100% số xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, 95% số trường mầm non trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Cán bộ, công chức cấp huyện 100% được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; cán bộ, công chức cấp xã 100% được bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; đồng thời hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Đối với lao động nông thôn, số người được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống đạt trên 80%.

Tổ chức hội khuyến học từ huyện tới cơ sở được củng cố, các xã, thôn, khối phố, trường học, cơ quan, dòng họ đều có chi hội khuyến học: Năm 2007 toàn huyện có 175 chi hội với trên 4,6 nghìn hội viên, đến năm 2016 tăng lên 234 chi hội với trên 10,6 nghìn hội viên. Nội dung hoạt động tập trung vào các nhiệm vụ như: Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác. Từ năm 2012 đến 2016, các xã, thị trấn và các trường học đã huy động trên 820 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để khen thưởng hơn 17 nghìn lượt học sinh có thành tích học tập và trên 120 triệu đồng để trao học bổng cho 755 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2007 đến nay đã tôn vinh gần 670 gia đình hiếu học, 07 dòng họ hiếu học. Năm 2014 có trên 910 gia đình hiếu học, 10 dòng họ hiếu học, 06 cộng đồng khyến học; năm 2015 có hơn 1,2 nghìn gia đình hiếu học, 12 dòng họ hiếu học; năm 2016 có hơn 4,4 nghìn gia đình học tập, 62 thôn, khối phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 02 xã đạt cộng đồng học tập; 75 trường học, cơ quan, đạt danh hiệu đơn vị học tập.

Công tác xã hội hoá giáo dục đạt được những kết quả quan trọng, nhất là huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học và đóng góp kinh phí cho giáo dục. Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức hoạt động theo tinh thần xã hội hoá giáo dục; vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức phi chính phủ... hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác cho giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Từ năm 2009-2016, các tổ chức khuyến học của huyện, xã, trường học đã huy động gần 1,2 tỉ đồng và hàng nghìn suất quà của các tổ chức trong và ngoài huyện tặng cho học sinh. Từ năm 2009 đến 2014 có 13 gia đình hiến trên 12 nghìn m2 đất làm trường học, làm đường vào trường.

Thời gian tới, huyện Bình Gia xác định tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được cụ thể hóa từ Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 như: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đảy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trong các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư. Tổ chức các hoạt động học tập suốt đời qua các phương tiện truyền thông đại chúng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục; triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Nguyễn Đức Luận Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

 

Hội Khuyến học Việt Nam

 


  Tin mới cập nhật 
Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành giáo dục
Ông Hikawa báo Asahi Nhật Bản hết lòng vì du học sinh Việt Nam
Bắc Ninh: Làng hiếu học Phương Triện
Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thăm các mô hình học tập tiêu biểu tại tỉnh Phú Thọ
Hội nghị giao ban công tác khuyến học các tỉnh đồng bằng sông Hồng
Thái Nguyên: Một chương trình vì học sinh nghèo hiếu học
Phú Thọ: Mô hình “Cây bưởi khuyến học” ở xã Nghinh Xuyên
Phú Thọ: Đoan Hùng ký kết phối hợp thực hiện Khuyến học, khuyến tài
Quảng ngãi: Sơn Tịnh sinh hoạt chuyên đề xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời
Quảng Ngãi: Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Tỉnh
Bạc Liêu: Công tác khuyến học ở huyện Đông Hải đã khơi dậy truyền thống hiếu học đến nhiều gia đình
Phú Thọ: Liên gia họ Hà ở thị trấn Đoan Hùng làm khuyến học
Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử từ những việc nhỏ nhất
Nghệ An: Trao thưởng cho 170 giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc
Nghệ An: Chi tiền tỷ xây phòng đọc sách miễn phí cho trẻ em
Hà Giang: Một cuộc tập huấn bổ ích, chắc chắn sẽ lan toả và đem lại hiệu quả thiết thực
Nhà giáo Phạm Hùng, người nặng lòng với công tác khuyến học
Phú Thọ: Xây dựng mô hình “Công dân học tập” đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Phú Thọ
Quảng Nam: Công tác khuyến học từ một dòng họ

 Tiêu điểm 
Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thăm các mô hình học tập tiêu biểu tại tỉnh Phú Thọ
Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành giáo dục
Quảng Ngãi: Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Tỉnh
Hội nghị giao ban công tác khuyến học các tỉnh đồng bằng sông Hồng
Ông Hikawa báo Asahi Nhật Bản hết lòng vì du học sinh Việt Nam
Quảng ngãi: Sơn Tịnh sinh hoạt chuyên đề xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời
Thái Nguyên: Một chương trình vì học sinh nghèo hiếu học
Phú Thọ: Mô hình “Cây bưởi khuyến học” ở xã Nghinh Xuyên


Thời gian mở trang: 0.169 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.