TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Thông tin khuyến học địa phương | Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Thông tin khuyến học địa phương 04.2024
Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028
12.2023

Xem hình
Ngày 26/12, Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự, về phía Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn; Trưởng Ban Tổ chức - Quản lý trung tâm Nguyễn Thị Dung; Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thu Hường. 

Về phía tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành; 120 đại biểu là hội viên khuyến học tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn đạt nhiều kết quả khuyến học - khuyến tài, vượt chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ đề ra

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội khuyến học của tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Đại hội nhiệm kỳ đề ra.

Lạng Sơn đã xây dựng được mạng lưới tổ chức khuyến học rộng khắp ở 100% xã, phường, thị trấn, thôn bản, khối phố; 100% thôn, bản, khu phố và cơ sở giáo dục có chi hội khuyến học với tổng số 200 tổ chức hội, 2.326 chi hội, 352 ban khuyến học. 

232.900 công dân là hội viên hội khuyến học, chiếm tỉ lệ 28,7% dân số của tỉnh Lạng Sơn.

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hội Khuyến học Việt Nam

Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực khuyến học - khuyến tài được duy trì và ngày càng phát triển. 

Từ năm 2018-2023, hội khuyến học huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, chi hội khuyến học cấp thôn và các nhà trường trong toàn tỉnh Lạng Sơn đã khen thưởng và trao học bổng tặng 548.412 lượt học sinh với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng.

Quỹ Khuyến học Lạng Sơn được ra mắt 2018, các chương trình trao học bổng "Ước mơ xanh xứ Lạng", "Vì em hiếu học" được trao hằng năm và nhiều chương trình ý nghĩa khác. Việc thực hiện các mô hình học tập đạt kết quả tốt.

Năm 2023, toàn tỉnh Lạng Sơn có 79,08% gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, 63,01% dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập, 85,9% cộng đồng đạt danh hiệu Cộng đồng học tập 77,69% xã đạt danh hiệu Đơn vị học tập. Công dân học tập nhóm 1 đạt 30,8%, nhóm 2 đạt 43,9%, nhóm 3 đạt 91,8%.

Công tác tuyên truyền, công tác phối hợp được thực hiện tốt. Vì vậy trong nhiệm kỳ 4, hội và nhiều tập thể, cá nhân của hội khuyến học Lạng Sơn được nhận các phần thưởng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và của tỉnh Lạng Sơn. 

Phấn đấu phát triển hội viên hội khuyến học đạt 30% dân số của tỉnh

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn phấn đấu 100% thôn, bản, khối phố, cơ sở giáo dục có tổ chức khuyến học và hoạt động thường xuyên, phát triển dòng họ khuyến học, ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tỉ lệ hội viên trên dân số của tỉnh đạt 30%.

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 3.
Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 4.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua và Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân của tỉnh Lạng Sơn có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Hội Khuyến học Việt Nam

Đẩy mạnh công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học, phấn đấu đạt mức bình quân 30.000 đồng/người dân, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn 20.000 đồng/người dân.

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn cũng phấn đấu 90% cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp trong tỉnh được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 75% gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập"; 70% dòng họ được công nhận "Dòng họ học tập"; 70% cộng đồng (thôn, bản, khối phố) được công nhận "Cộng đồng học tập"; 80% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận "Đơn vị học tập".

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 5.

Ban Chấp hành mới của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn ra mắt với 19 thành viên. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn

Tại chương trình, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo hội khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua và Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân của tỉnh Lạng Sơn có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục nâng cao kết quả khuyến học - khuyến tài của tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Lê Mạnh Hùng biểu dương và chúc mừng kết quả công tác khuyến học - khuyến tài của Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, ông Lê Mạnh Hùng mong muốn Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế để làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hội Khuyến học Việt Nam

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nêu ra 5 nội dung để nâng cao hoạt động khuyến học - khuyến tài tại tỉnh Lạng Sơn.

Thứ nhất, đề nghị hội khuyến học các cấp trong tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là với Ban Tuyên giáo, ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành văn hóa, các cơ quan báo chí, tuyên truyền tốt hơn đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để nhận thức sâu sắc rằng, thế hệ cha anh đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc thì mỗi công dân hiện nay phải phát huy truyền thống, ra sức học tập, sáng tạo để gìn giữ và phát triển quê hương.

Thứ hai, cùng với ngành Tuyên giáo, ngành Giáo dục và Đào tạo làm nòng cốt chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có chủ trương, nghị quyết, chính sách cụ thể để thực hiện các Kết luận, Quyết định của Đảng, Chính phủ về khuyến học - khuyến tài.

Thư ba, tập trung triển khai, tổ chức phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 7.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao 200 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tốt trong học tập của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hội Khuyến học Việt Nam

Thứ tư, quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, nhất là trong các trường học, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

Thứ năm, tích cực liên kết, phối hợp với các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để xây dựng quỹ và các hình thức hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện học tập và khuyến khích tài năng, hỗ trợ học tập cho người lớn; tôn vinh các cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao 200 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tốt trong học tập của tỉnh Lạng Sơn.(Theo Công dân và Khuyến học) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan gợi mở hướng phát triển xã Đông Tiến (Bắc Ninh) thành 'làng nghề học'
Đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030
Hội Khuyến học Việt Nam kết nối với Hội Khuyến học báo ASAHI tiếp sức du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Tạp chí Công dân và Khuyến học vững niềm tin tiếp tục hành trình xây dựng xã hội học tập
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028
GS.TS Nguyễn Thị Doan: Năm 2023, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện về khuyến học - khuyến tài
10 nhiệm vụ trọng tâm của hội khuyến học các cấp năm 2024
Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài
Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028
Giao ban cụm thi đua khuyến học số 8: Nhiều mô hình học tập đạt kết quả trên 90%
10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt khẳng định trí tuệ Việt Nam với khu vực và thế giới
Lễ trao Giải Nhân Tài Đất Việt 2023: Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023: Tôn vinh những tấm gương tự học thành tài
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023: Đa dạng lĩnh vực, khơi nguồn sáng tạo
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023: Vươn tầm công nghệ, đổi mới sáng tạo
Gần 710 tỉ đồng dành cho khuyến học tại các tỉnh Bắc Miền Trung
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan thăm và làm việc tại Tây Ninh

 Tiêu điểm 
Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030
Hội Khuyến học Việt Nam kết nối với Hội Khuyến học báo ASAHI tiếp sức du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Tạp chí Công dân và Khuyến học vững niềm tin tiếp tục hành trình xây dựng xã hội học tập
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan gợi mở hướng phát triển xã Đông Tiến (Bắc Ninh) thành 'làng nghề học'


Thời gian mở trang: 0.188 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.