Trung tâm học tập cộng đồng - mô hình giáo dục mới hiệu quả cao

Trung tâm học tập cộng đồng là mô hình giáo dục mới, được thành lập tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ mọi người dân trong cộng đồng học tập thường xuyên, suốt đời để nâng cao dân trí, tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Mô hình giáo dục này được nhiều nước trên thế giới quan tâm và áp dụng thành công, điển hình như Nhật Bản đã xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng (với tên gọi là KÔMINKAN) từ những năm 40 - 50 của thế kỷ thứ XX, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước Nhật thời bấy giờ.

 

Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến mô hình giáo dục này để xây dựng cả nước trở thành xã hội học tập. Vấn đề này đã được khẳng định tại báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, Khóa X, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập, đề ra chỉ tiêu đến năm 2010 phát triển 80% Trung tâm học tập cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn... Từ những chủ trương đúng đắn trên, đến nay cả nước có trên 9.600 Trung tâm học tập cộng đồng, chiếm tỷ lệ trên 92,3%  phục vụ tốt nhu cầu học tập của bà con nhân dân ở địa bàn dân cư.

 

Đối với tỉnh Quảng Nam, một tỉnh có truyền thống hiếu học, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, do đó mô hình giáo dục này rất phù hợp và cần thiết. Trong những năm qua, Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, phát triển Trung tâm học tập cộng đồng. Điều đáng lưu ý là trong những năm 2001 - 2005, căn cứ chủ trương của Đảng và nhà nước, chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ở cộng đồng dân cư học tập. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng vào năm 2008, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào này, đến nay toàn tỉnh đã có 163 Trung tâm học tập cộng đồng được thành lập tại các huyện, thành phố, chiếm tỷ lệ 67,9%, đặc biệt có các địa phương xây dựng đạt 100% chỉ tiêu là: Tam Kỳ, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh và Tiên Phước...

 

           UBND tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ kinh phí cho các Trung tâm theo đúng tinh thần Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính. Nhiều Trung tâm học tập cộng đồng ở Quảng Nam hoạt động có hiệu quả, đến nay đã mở được 7.221lớp, 1.735 chuyên đề cho 506.350 lượt người học tập. Cụ thể như các Trung tâm ở huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An, Tam Kỳ, Đại Lộc, Phú Ninh ...  chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, hữu ích, giúp bà con nhân dân xóa mù chữ, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, học các làng nghề truyền thống khắc chạm gỗ, đúc đồng, đan mây tre, làm lồng đèn; kỹ thuật thâm canh lúa lai, trồng rau sạch, nấm rơm, măng trúc, cây ăn quả, chiết ghép cây cảnh; kỹ thuật nuôi bò Laisind, gà siêu trứng, ba ba, ếch, tôm, lươn... Ngoài ra, một số Trung tâm đã phối hợp với các ngành của tỉnh và huyện phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình, làng bản, thôn xóm, khu dân cư văn hóa, phòng chống lụt bão khá hiệu quả như Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Trung tâm học tập cộng đồng xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên...

 

Qua kết quả trên cho thấy sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh phát triển và đầu tư kinh phí cho mô hình giáo dục nàyphục vụ tốt nhu cầu học tập của nhân dân, không ngừng nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Vấn đề này đã được khẳng định tại báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Và đây chính là cơ sở quan trọng để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Quảng Nam quyết tâm xây dựng thành công xã hội học tập, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu mạnh và văn minh./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Đức Dũng