TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Xây dựng xã hội học tập | Phú Thọ: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Xây dựng xã hội học tập 09.2017
Phú Thọ: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
09.2017

Xem hình
Ngày 24/8, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” (Chỉ thị 11).

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh; GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành, thị và các đảng bộ trực thuộc tỉnh; đại diện một số trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KHKT, XDXHHT). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các ngành chức năng liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành, thị quán triệt, tổ chức và triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện, cơ hội học tập cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong đó đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào KHKT, XDXHHT; tập trung xây dựng, phát triển và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội Khuyến học các cấp; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào KHKT, XDXHHT, học tập suốt đời, gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đối với hành, làm kinh tế giỏi, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phát triển các hình thức vận động, hỗ trợ giáo dục và xây dựng quỹ khuyến học.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị
 

Đến nay, các mục tiêu đề ra nhằm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. Vị thế, vai trò của Hội khuyến học trong đời sống xã hội được nâng cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, hướng tới một XHHT thực sự cho mọi người. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác KHKT, XDXHHT được nâng lên rõ rệt. Toàn tỉnh hiện có 13 Hội khuyến học cấp huyện và 6 Ban khuyến học trực thuộc tỉnh; 277 hội cấp xã, trên 5.100 chi hội và Ban khuyến học với trên 366.000 hội viên; 100% các xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì bền vững; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2, xóa mù chữ đạt mức độ 2; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 68,4%. Trong 10 năm (2007 - 2017), tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 160.000 lao động nông thôn; đào tạo bồi dưỡng cho trên 42.600 lượt cán bộ, công chức, viên chức; 86% công nhân tại các khu công nghiệp có trình độ học vấn THPT hoặc tương đương; đã có 817.920 lượt gia đình, 9.075 lượt dòng họ đạt danh hiệu hiếu học, 15.066 cộng đồng khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu khuyến học tiêu biểu. Năm 2017, có 287.298 gia đình, 2.185 dòng họ, 2.535 cộng đồng, 1.462 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu “Học tập”… Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ được thành lập từ năm 2011, đến nay đã huy động được 35 đơn vị tài trợ với tổng số vốn đạt trên 35 tỷ đồng; từ nguồn quỹ đã tổ chức trao thưởng cho hàng nghìn giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị
 

Tuy nhiên, việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhằm đẩy mạnh các hoạt động KHKT, XDXHHT còn hạn chế;  hoạt động Hội ở một số cơ sở chậm đổi mới; công tác KHKT chưa khuyến khích, thu hút được những người có trình độ, học vấn cao về tỉnh làm việc…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, ngành và nhân dân toàn tỉnh đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế tại địa phương, đơn vị mình, từ đó đề ra giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 11 trong thời gian tới.

Các đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và các văn bản của trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và mỗi người dân về công tác KHKT, XDXHHT. Tăng cường củng cố, xây dựng Hội khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội, hướng các hoạt động về cơ sở…; xây dựng hội vững mạnh làm cơ sở liên kết, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động KHKT, XDXHHT, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ mới. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào KHKT ở tất cả các địa phương; chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm, có hình thức khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào. Tăng cường vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài; tích cực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp cho quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm giúp các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khuyến khích học sinh, sinh viên học giỏi trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Phú Thọ đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Thanh Hòa
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

 

Hội Khuyến học Việt Nam

 


  Tin mới cập nhật 
TW Hội Khuyến học Việt Nam ký kết phối hợp TW Đoàn hoạt động khuyến học, khuyến tài
Hà Nội: Dòng họ Nguyễn Như Uyên phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy tổ chức tổng kết công tác khuyến học
Quảng Ngãi: Cấp học bổng SEEDS cho học sinh THCS, THPT
Cần Thơ: Cậu bé khuyết tật ham học Nguyễn Văn Tài
Chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam 02/10/2017: Hội Khuyến học Thái Bình sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Khuyến học Tỉnh
Hội Khuyến học Thái Nguyên nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
Quảng Nam: Trao học bổng Ươm mầm đại thụ Việt Nam và Lawrence S.Ting (2008 - 2017)
Quảng Trị: Học bổng 'Tiếp sức đến trường' chắp cánh tương lai cho hơn 200 tân sinh viên nghèo
Nỗi niềm đau đáu với quê hương
Công văn hướng dẫn kỷ niệm 21 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và Ngày Khuyến học Việt Nam
Thông báo về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan TW Hội Khuyến học Việt Nam
Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục
An Giang: Chi hội Khuyến học PGHH trên địa bàn thị xã Tân Châu đẩy mạnh thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài
Tiền Giang: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trao 150 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học đầu năm học mới
Quảng Trị: Thẩm định hồ sơ đối tượng cần trao học bổng 'Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường' năm 2017
Phú Thọ: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam ủng hộ đồng bào lũ quét tỉnh Sơn La
Tiền Giang: Trao học bổng 1 + 1 Tân Hoàng Gia nhân dịp đầu năm học mới
Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình dự và chúc mừng ngày khai giảng năm học mới của các trường học Thành phố Thái Bình
Sóc Trăng: Tập huấn triển khai mô hình học tập

 Tiêu điểm 
Khóa đào tạo về Bình đẳng giới, lồng ghép giới trong quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động tại TTHTCĐ
Nâng cao năng lực quản lý Trung tâm học tập cộng đồng cho cán bộ khuyến học cơ sở
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018
Công tác khuyến học, khuyến tài ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên)
Chủ tịch Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị
Long An: 300 xuất học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học
Lớp học đặc biệt đầy tình người ở Quảng Ngãi
Phú Thọ: Hạ Hòa Tổ chức chương trình chắp cánh ước mơ lần thứ 3 năm 2017
Phú Thọ: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
Sóc Trăng : Trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn


Thời gian mở trang: 0.184 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.