TW Hội Khuyến học Việt Nam - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan: Cần thúc đẩy và tạo cơ hội để người lớn học tập
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan: Cần thúc đẩy và tạo cơ hội để người lớn học tập
27.09.2023

"Cần công bằng trong đánh giá giữa giáo dục tiếp tục và giáo dục ban đầu. Làm thế nào thúc đẩy người lớn học tập, tạo cơ hội cho tất cả người lớn học tập và học tập suốt đời", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Để tháo gỡ khó khăn của ngành Giáo dục cần sự phối hợp từ các bộ, ngành

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá, năm học vừa qua ngành Giáo dục đã gặt hái nhiều thành công trong điều kiện còn nhiều khó khăn. 

Những đổi mới trong phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy, sách giáo khoa, đội ngũ nhà giáo, tổ chức các kỳ thi đã thu được nhiều thành công, được xã hội đánh giá cao.

Theo dõi buổi gặp gỡ giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với giáo viên, giảng viên cả nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam nhận định, đây là hành động "dũng cảm" của Bộ trưởng. 

Tuy nhiên, để giải quyết được những vấn đề, ý kiến thắc mắc của giáo viên, giảng viên cả nước, một mình Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể làm được mà cần có sự chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp từ các bộ, ngành, địa phương.

Về những tồn tại được nêu trong cuộc gặp gỡ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có đánh giá, khảo sát kỹ lưỡng về đổi mới chương trình, sách giáo khoa cũng như đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần đánh giá về đội ngũ và có chiến lược dài hơi trong đào tạo đội ngũ cho ngành Giáo dục, phải tăng cường đầu tư cho ngành Sư phạm. Đồng thời, xem xét, nhìn nhận nghiêm túc về tự chủ đại học, đặc biệt là mối quan hệ giữa hội đồng trường và hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam đề nghị ngành Giáo dục quan tâm, đầu tư cho ngành khoa học cơ bản trước thực tế hiện nay có ít học sinh đăng ký vào những ngành học này. Nhà nước phải giảm học phí, tăng học bổng cho học sinh theo học. 

Cần công bằng trong đánh giá giữa giáo dục tiếp tục và giáo dục ban đầu

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, hệ thống giáo dục có 2 giai đoạn: Giáo dục ban đầu, đào tạo cho học sinh; giáo dục tiếp tục là dành cho người lớn. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan đánh giá, đối với giáo dục người lớn, thời gian vừa qua Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã phối hợp rất tốt với Hội Khuyến học Việt Nam để thúc đẩy giáo dục người lớn, thông qua những mô hình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, gia đình học tập, công dân học tập và dòng họ học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, bên cạnh việc quan tâm đến giáo dục ban đầu, cần quan tâm đến giáo dục tiếp tục, giáo dục cho người lớn. 

"Cần công bằng trong đánh giá giữa giáo dục tiếp tục và giáo dục ban đầu. Làm thế nào thúc đẩy người lớn học tập, tạo cơ hội cho tất cả người lớn học tập, học tập suốt đời", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị các địa phương thực hiện phát động của Thủ tướng Chính phủ, thi đua "xóa mù" công nghệ và ngoại ngữ trong thời đại 4.0.

Đồng thời, quan tâm đến các thiết chế giáo dục, các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, câu lạc bộ và thư viện nhằm giúp người lớn tiếp cận với tài nguyên giáo dục mở; quan tâm đến những người hoạt động ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5029

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com