TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hội nghị giao ban tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021, cụm khuyến học các tỉnh vùng Tây Bắc
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hội nghị giao ban tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021, cụm khuyến học các tỉnh vùng Tây Bắc
29.04.2022

Ngày 28/4/2022, tại Thành phố Việt Trì, Cụm công tác khuyến học các tỉnh Tây Bắc (Cụm I) đã tổ chức Hội nghị Giao ban thi đua cụm công tác .

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học 9 tỉnh vùng Tây - Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang.

Về dự Hội nghị có đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các Ban, Ngành, MTTQVN tỉnh và các tổ chức xã hội của tỉnh Phú Thọ.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, phụ trách cụm công tác khuyến học Tây Bắc  đã về dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ - Cụm trưởng cụm Tây Bắc đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.
 

Đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng hoa Hội nghị

Hội nghị được nghe “Báo cáo Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2022”; các đồng chí lãnh đạo Hội khuyến học các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đánh giá cũng như đề xuất, kiến nghị về công tác khuyến học của các tỉnh trong cụm Tây Bắc.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải, UV Ban Thường vụ TW Hội KHVN, Chủ tịch HKH tỉnh Phú Thọ - Cụm trưởng cụm Tây Bắc phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, kéo dài ở các địa phương, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KH, KT, XDXHHT) của Hội khuyến học các tỉnh vẫn được giữ vững và có những bước phát triển mới. Theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, mở rộng ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các cơ quan, các tổ chức cùng cấp, lồng ghép các hoạt động KH, KT, XDXHHT với các hoạt động chuyên môn, các phong trào của địa phương. Các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh các hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng và các phong trào thi đua trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong các đơn vị. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã có sự hỗ trợ tốt cho hoạt động của Hội khuyến học các tỉnh.

Hội khuyến học các tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, chủ động, sáng tạo đổi mới các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Thời gian qua ở một số tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, có nhiều điểm mới. Thông qua luân phiên đăng cai giao ban công tác giữa các địa phương, Hội khuyến học các tỉnh, thành phố đã trao đổi, rút kinh nghiệm, học tập cách làm hay nhờ đó đã rút ngắn khoảng cách về phong trào giữa các tỉnh trong cụm công tác đồng thời đã có tác dụng thúc đẩy sự quan tâm của lãnh đạo và các cơ quan các địa phương. Phong trào KH, KT, XDXHHT đã được nâng lên, coi trọng chất lượng và hiệu quả.

Hội khuyến học các tỉnh, thành phố đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, quyết định 489 / QĐ-TTg, Quyết định 749/QĐ-TTg, Chỉ thị 14/CT-TTg, Quyết định số 1373/QĐ-TTg , Quyết định 387/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội VI Hội Khuyến học Việt Nam. Năm 2021 Hội Khuyến học các tỉnh đã thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” và triển khai Kế hoạch 71/KH-KHVN
Bằng việc triển khai sâu rộng, đánh giá đúng thực chất các mô hình học tập, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đã gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Hầu hết các tỉnh là miền núi cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, công tác khuyến học còn mang đặc thù của khuyến học miền núi.

Sự cố gắng của các tỉnh, thành Hội đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập trong nhân dân, trong các tổ chức và cơ quan tại địa phương, được sự ghi nhận, biểu dương, khen thưởng từ cấp Tỉnh, Thành phố đến cấp Trung ương.

 
Các báo cáo của các đại biểu đại diện cho các Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố cho thấy bức tranh sinh động, thực chất, vượt lên khó khăn của phong trào khuyến học trong cụm công tác đồng thời cho thấy rõ các vướng mắc, kiến nghị của cơ sở với chỉ đạo hoạt động các cấp. Thực tiễn của phong trào đã và đang đặt ra những vấn đề mới cần giải quyết, tháo gỡ và tìm hướng khắc phục. Mặc dù còn nhiều khó khăn song các đại biểu đều nêu rõ quyết tâm đưa phong trào của Cụm công tác khuyến học Tây – Bắc lên một tầm cao mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã biểu dương, chúc mừng các kết quả các tỉnh, thành Hội trong cụm công tác khuyến học vùng Tây Bắc đã đạt được, đồng thời chỉ rõ: Tây Bắc chủ yếu là vùng núi cao, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ phong trào khuyến học đã khuyến khích, động viên người dân tích cực học tập, học tập suốt đời; nhờ có hoạt động khuyến tài mà đã cổ vũ, sử dụng được các tài năng trong nhân dân; việc xây dựng XHHT đã giúp cho nhân dân ai cũng có thể được học, được tiếp cận các dịch vụ đào tạo. Việc xây dựng các mô hình học tập gắn với chuyển đổi số sẽ là điều kiện phát triển kinh tế văn hóa miền núi thông qua ứng dụng Công nghệ thông tin, quảng bá hình ảnh, xuất xứ nông sản góp phần làm tăng giá trị sản phẩm hàng hóa.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đã đánh giá cao các nội dung và phương pháp tổ chức giao ban của cụm, những ý kiến của các đại biểu rất thiết thực, phản ánh rõ thực chất của phong trào.  Năm 2022, các tỉnh Hội cần tập trung thực hiện tốt việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ- TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và sẵn sàng triển khai Đề án xây dựng “Công dân học tập” cũng như thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác.


Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam

Thời gian tới, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác KH, KT, XD XHHT, Trung ương Hội chủ động đề xuất cùng Ban Tuyên giáo TW, Bộ GD và ĐT kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 49- KL/TW của các địa phương.

 
Trung ương Hội KHVN lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của các tỉnh, thành Hội và sẽ nghiên cứu, bổ sung trong quá trình chỉ đạo hoạt động công tác Hội thời gian tới.


Các đồng chí lãnh đạo HKH các tỉnh Tây Bắc tặng hoa tri ân Phó chủ tịch TW Hội Quách Thế Tản và Phó Chủ tịch TW Hội Trần Luyến

Những kết quả trên tất cả các mặt hoạt động của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố thời gian qua thật đáng ghi nhận. Với những thành tích, kinh nghiệm đã có trong thời gian qua, với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp các địa phương và với tinh thần sáng tạo của các cấp Hội, tin tưởng rằng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Cụm công tác khuyến học vùng Tây Bắc sẽ thu được nhiều thắng lợi hơn nữa.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4929

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com