TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hà Nam: Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 154 suất học bổng với số tiền 330 triệu đồng
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hà Nam: Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 154 suất học bổng với số tiền 330 triệu đồng
01.09.2021

Để động viên kịp thời, chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021 - 2022 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngày 27/8/2021, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam thay mặt một số nhà tài trợ tổ chức trao tặng 154 suất học bổng với số tiền 330 triệu đồng, qua lãnh đạo Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong phòng chống dịch bệnh covid-19.
 
Số tiền học bổng tuy không lớn, nhưng thể hiện sự chăm lo, động viên thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, con gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh, góp phần phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Hà Nam. Mong các em học sinh, sinh viên được nhận học bổng thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của quê hương đất nước.
 
Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam cảm ơn các nhà tài trợ, TW Hội Khuyến học Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Kính mong trong những năm tới tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên hơn nữa để nguồn Quỹ Khuyến học của Tỉnh ngày càng phát triển hơn./.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4842

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com