TW Hội Khuyến học Việt Nam - TIN BUỒN
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

TIN BUỒN
29.07.2021

Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xin trân trọng kính báo.

Đồng chí Dương Văn Đóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Giám đốc Văn phòng Phía Nam Hội Khuyến học Việt Nam đã từ trần vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, tại bệnh viện Ung bướu 2 Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do bị dịch Covid-19, hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Thường vụ Trung ương Hội xin báo tin buồn đến Hội Khuyến học của 63 tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Hội biết và chia buồn đến gia đình đồng chí Dương Văn Đóa.

Xin trân trọng cảm ơn.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4833

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com