TW Hội Khuyến học Việt Nam - Tổ chức học tập quán triệt quan điểm tự học và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Tổ chức học tập quán triệt quan điểm tự học và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
24.05.2021

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội đã ký công văn số 151/CV-KHVN về việc tổ chức học tập quán triệt quan điểm tự học và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Website Trung ương Hội xin giới thiệu toàn văn công văn trên:URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4818

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com