TW Hội Khuyến học Việt Nam - Thường trực TW Hội làm việc với Thường trực Hội Khuyến học Yên Bái
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Thường trực TW Hội làm việc với Thường trực Hội Khuyến học Yên Bái
16.10.2020

Sáng 14/10/2020, tại Trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, GS-TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng Ban Thường trực Trung ương Hội đã làm việc với Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái do bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh dẫn đầu.

Bà Ngô Thị Chinh đã báo cáo với Thường trực Trung ương Hội về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo Bà Chinh: Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tiếp tục có bước đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Khuyến học lần thứ III của tỉnh đề ra. Vai trò, vị trí của Hội Khuyến học các cấp ngày càng được khẳng định. Hội đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết với các ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt là với ngành giáo dục đào tạo. Việc phát động xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có những chuyển biến khá rõ rệt cả về nhận thức lẫn hành động. Phong trào xây dựng các mô hình học tập đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều tấm gương tiêu biểu. Công tác xây dựng Quĩ Khuyến học với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, mỗi năm hàng trăm học sinh, giáo viên được khen thưởng, nhận hỗ trợ từ quĩ khuyến học, khuyến tài.


Bà Ngô Thị Chinh phát biểu tại buổi làm việc
 
Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã đánh giá cao những thành tích trong nhiệm kỳ qua của Hội Khuyến học Yên Bái. Chủ tịch nhấn mạnh: “Có được những thành tích trên là do Hội Khuyến học Yên Bái có đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tận tâm với sự nghiệp khuyến học, đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là Hội luôn bám sát mục tiêu, gắn với điều kiện thực tế của địa phương đa dân tộc để đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học Yên Bái là một trong những đơn vị tốp đầu của cả nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cũng là tỉnh miền núi đầu tiên thực hiện thí điểm xây dựng mô hình học tập cấp huyện. Cảm ơn Hội Khuyến học Yên Bái đã rất chú trọng sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm, giúp Trung ương Hội có thêm cơ sở thực tiễn xây dựng nội dung báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”./.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4766

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com