TW Hội Khuyến học Việt Nam - Công ty chứng khoán Sài Gòn - học bổng SSI
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Công ty chứng khoán Sài Gòn - học bổng SSI
18.07.2007

Ngày 17 tháng 7 năm 2007, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt nam Nguyễn Mạnh Cầm đã làm việc với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
Đây là công ty có số doanh lợi cao nhất trong các công ty Việt nam năm vừa qua. Ông Hưng bày tỏ nguyện vọng của Công ty được đóng góp vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của đất nước, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người, phù hợp với chủ trương “làm giàu làm thiện” của Công ty. Bước đầu, Công ty sẽ thành lập Học bổng Khuyến học SSI với số tiền 1 tỷ đồng trong vòng 5 năm (mỗi năm 200 triệu), đồng thời đóng góp xây dựng trường nội trú dân nuôi ở một số tỉnh nghèo phía Bắc. Ông Hưng cũng cho biết sẽ tích cực vận động các đối tác của mình đóng góp vào sự nghiệp của Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Hội cám ơn thiện ý của Công ty SSI, cam kết sẽ làm việc với các địa phương hữu quan để sử dụng hiệu quả nhất đóng góp tài chính quan trọng này của SSI.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã cùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung chứng kiến lễ ký kết văn bản giữa Công ty chứng khoán Sài Gòn và Bộ GD&ĐT về việc SSI tài trợ 700 triệu đồng cho kỳ thi Olympic Toán quốc tế sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong tháng này./.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=128

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com